Giới thiệu các sản phẩm
Một số quy định của Pháp luật về an toàn Clo lỏng

1. Tiêu chuẩn cơ sở

TCCS 04-2: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm dung dịch Javen được sản xuất tại Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì...

1. Tiêu chuẩn cơ sở:

TCCS 02-2:2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Axit Clohyđric kỹ thuật dạng lỏng được sản xuất tại Công ty CP Hoá chất Việt Trì.

1. Tiêu chuẩn chất lượng

TCCS 01-1: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Natrihyđroxyt kỹ thuật dạng lỏng, sản xuất bang phương pháp điện phân dung dịch muối ăn từ thiết bị trao ...
AXIT CLOHYĐRIC 35%

1.Tiêu chuẩn cơ sơ

TCCS 02-3: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Axit Clohyđric kỹ thuật dạng lỏng được sản xuất ...

A.1. Xác định hàm lượng chất chính theo g/l.

A.1.1 Xác định hàm lượng NaOH

A.1.1.1 Nguyên tắc: (Như 3.2.1)

1. Phạm vi áp dụng

TCCS 01-2: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Natri hyđroxyt kỹ thuật dạng lỏng, sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn từ ...

Trang:  
Video
Liên kết