Javen
Javen 9%

1. Tiêu chuẩn cơ sở

TCCS 04-2: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm dung dịch Javen được sản xuất tại Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì...


1. Tiêu chuẩn cơ sở:

TCCS 04-2: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm dung dịch Javen được sản xuất tại Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì.

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Công thức phân tử: NaClO

Khối lượng phân tử: 74,45

Các chỉ tiêu chất lượng của NaClO phải phù hợp với mức quy định trong bảng sau:

T.T

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

MỨC CHẤT LƯỢNG

1

Ngoại quan

Chất lỏng trong, hoặc màu vàng nhạt

2

Hàm lượng Clo hữu hiệu (Cl*)

g/l

100±5

3

Hàm lượng Xút dư (NaOH)

g/l

9÷14

4

Tỷ trong ở 25oC

1,155±0,01


3. Ứng dụng:

- Javen được sử dụng làm chất tẩy màu, vết mốc, mực, nhựa cây cho đồ dùng bằng vải sợi. Tẩy trắng đồ men sứ …

- Javen dùng trong khử trùng làm sạch nước sinh hoạt, sát trùng nhà ở, bệnh viện , nhà vệ sinh.

- Javen được sử dụng trong ngành giấy - dệt nhuộm.


Số lượt đọc:  2660  -  Cập nhật lần cuối:  25/07/2015 09:46:51 AM
Video
Liên kết